Пам’ятайте: оцінюється не зміст (ерудиція, оригінальність мислення тощо). Оцінюється Ваша англійська мова: багатство та різноманітність словникового запасу, граматика, цілісність та зв’язність викладу. Іншими словами: не так важливо ЩО ти говориш, як то ЯК ти говориш

Не вчіть нові слова та висловлювання безсистемно. Усі слова вивчити неможливо. Якою б не була тема розмови на іспиті, вона обов’язково підпадає під одну з основних категорій (Family and Children, Education, Health, Crime and Punishment, etc). Створіть свою «базу розумних слів», додавши до неї 3-4 слова з кожної вокабулярної категорії та регулярно повторюйте їх.

Використовуйте різноманітні слова та висловлювання, щоб висловити свою точку
зору. Вам доведеться робити це неодноразово! Замість «I think» спробуйте
I’m convinced
I strongly believe
It seems to me
I suppose
I guess

Не забувайте про слова-зв’язки для цілісності та зв’язності викладу. Вони
особливо важливі у другій та третій частинах тесту.
What I’d like to talk about…
What makes this… special is …
To begin with, …
Besides, …
Another area to consider …
Finally,…

Відповідайте на запитання без дублювання самого питання.

  • Who is your favourite writer?
    X My favourite writer is …
    \/ Isaac Azimov. I’m convinced he is one of the best science fiction writes

Давайте розгорнуту відповідь на кожне запитання, але не намагайтеся дати занадто довгі відповіді – Ви можете вiдійти від теми або забути саме питання

Зверніть увагу на прикметники, які Ви використовуєте. Спробуйте замінити загальновживані найчастішi на більш «складні»:
good – amazing, outstanding
bad – terrible
happy – thrilled, delighted
little – tiny
big-enormous, immense

Тільки правильно вжиті ідіоматичні вирази допоможуть зробити Вашу мову найбільш природною. Тому в першу чергу зверніть увагу на ті вирази, які можуть бути використані в різних контекстах:
a piece of cake – щось легко досяжне
once in a blue moon – дуже рідко
to be on the top of the world – бути дуже щасливим